• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
  Find Music Mp3 Videos Song & News
Chinese Classical
1
Lofty Mountains and Flowing Waters - Xiang Sihua & Zhang Wei-Liang

Lofty Mountains and Flowing Waters

  Xiang Sihua & Zhang Wei-Liang

2
The Silent Moon Mirrored In the Fish Pond - Lou Huiping & Zhang Wei-Liang

The Silent Moon Mirrored In the Fish Pond

  Lou Huiping & Zhang Wei-Liang

3
Butterfly Lovers - National Cinema Symphony Orchestra

Butterfly Lovers

  National Cinema Symphony Orchestra

4
Dragon Boat - Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

Dragon Boat

  Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

5
Ancient Way of Life - Gong Yi & Zhang Wei-Liang

Ancient Way of Life

  Gong Yi & Zhang Wei-Liang

6
Flowing Waters - Chen Dongqing, Liu Minze & Zhang Wei-Liang

Flowing Waters

  Chen Dongqing, Liu Minze & Zhang Wei-Liang

7
The Peacock Flies to the Southeast - Li Baolin & Zhang Wei-Liang

The Peacock Flies to the Southeast

  Li Baolin & Zhang Wei-Liang

8
Offering Sacrifices - Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

Offering Sacrifices

  Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

9
Elegant Orchid In Jieshi Tune - Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

Elegant Orchid In Jieshi Tune

  Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

10
Running Water - Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

Running Water

  Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

11
Calling Back the Spirit of the Dead - Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

Calling Back the Spirit of the Dead

  Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

12
Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

13
The Unworldly Beauty - the Wild Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

The Unworldly Beauty - the Wild Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

14
Plum Blossom Melody - Three Variations - Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

Plum Blossom Melody - Three Variations

  Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

15
Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

16
Fishing by the River - Shi Zhi-You

Fishing by the River

  Shi Zhi-You

17
The Story of the Swan - National Cinema Symphony Orchestra

The Story of the Swan

  National Cinema Symphony Orchestra

18
Jasmine Flower - National Cinema Symphony Orchestra

Jasmine Flower

  National Cinema Symphony Orchestra

19
Plum Blossom Princess Shoyang - Shi Zhi-You

Plum Blossom Princess Shoyang

  Shi Zhi-You

20
Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

21
Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

22
Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

23
Flowers on the River - Shi Zhi-You

Flowers on the River

  Shi Zhi-You

24
Bamboo - Shi Zhi-You

Bamboo

  Shi Zhi-You

25
Happy for the Rain in the Pavilion - Shi Zhi-You

Happy for the Rain in the Pavilion

  Shi Zhi-You

26
Essence of the Green - Zhang Wei-Liang

Essence of the Green

  Zhang Wei-Liang

27
Imitation of DONG Bei-yuanSingleQuotes Landscape - Shi Zhi-You

Imitation of DONG Bei-yuanSingleQuotes Landscape

  Shi Zhi-You

28
Apricot Blossom Lady Yang Gui-fei - Shi Zhi-You

Apricot Blossom Lady Yang Gui-fei

  Shi Zhi-You

29
River of Fragrance - Zhang Wei-Liang

River of Fragrance

  Zhang Wei-Liang

30
Willows after Thunder Rain - Shi Zhi-You

Willows after Thunder Rain

  Shi Zhi-You

31
Taste Zen in Tea - Zhang Wei-Liang

Taste Zen in Tea

  Zhang Wei-Liang

32
Rocks - Shi Zhi-You

Rocks

  Shi Zhi-You

33
Peach Blossom Lady Xi - Shi Zhi-You

Peach Blossom Lady Xi

  Shi Zhi-You

34
Lotus Blossom Xi Shi - Shi Zhi-You

Lotus Blossom Xi Shi

  Shi Zhi-You

35
Both are Forgotten - Zhang Wei-Liang

Both are Forgotten

  Zhang Wei-Liang

36
Nest Lake - Shi Zhi-You

Nest Lake

  Shi Zhi-You

37
Peony Li Bai - Shi Zhi-You

Peony Li Bai

  Shi Zhi-You

38
Pomegranate Blossom Zhong Kui - Shi Zhi-You

Pomegranate Blossom Zhong Kui

  Shi Zhi-You

39
Drunken is the Bone, Awaken is the Soul - Zhang Wei-Liang

Drunken is the Bone, Awaken is the Soul

  Zhang Wei-Liang

40
As Free as the Clouds - Zhang Wei-Liang

As Free as the Clouds

  Zhang Wei-Liang

41
No Nothing At All - Zhang Wei-Liang

No Nothing At All

  Zhang Wei-Liang

42
Intoxicating Colors of Tea - Zhang Wei-Liang

Intoxicating Colors of Tea

  Zhang Wei-Liang

43
心愛的馬車 - Teresa Teng

心愛的馬車

  Teresa Teng

44
The Eternal Vow - National Cinema Symphony Orchestra

The Eternal Vow

  National Cinema Symphony Orchestra

45
Spring Breeze - Wu Tong

Spring Breeze

  Wu Tong

46
掀起你的蓋頭來 - 浙江交響樂團

掀起你的蓋頭來

  浙江交響樂團

47
在那遙遠的地方 - 浙江交響樂團

在那遙遠的地方

  浙江交響樂團

48
Great Wall Ballad - National Cinema Symphony Orchestra

Great Wall Ballad

  National Cinema Symphony Orchestra

49
Forever Flows the River - National Cinema Symphony Orchestra

Forever Flows the River

  National Cinema Symphony Orchestra

50
Ai Nai - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Ai Nai

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

51
Moon Reflection in the Er Quan - National Cinema Symphony Orchestra

Moon Reflection in the Er Quan

  National Cinema Symphony Orchestra

52
Dialogue Between Fisherman and Woodcutter - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Dialogue Between Fisherman and Woodcutter

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

53
Cradle Song - National Cinema Symphony Orchestra

Cradle Song

  National Cinema Symphony Orchestra

54
Homeland of the Moon - National Cinema Symphony Orchestra

Homeland of the Moon

  National Cinema Symphony Orchestra

55
Beauty from Water - the Red Waterlily of West Lake - Shi Zhi-You

Beauty from Water - the Red Waterlily of West Lake

  Shi Zhi-You

56
Dwelling in the Fuchun Mountains - Shi Zhi-You

Dwelling in the Fuchun Mountains

  Shi Zhi-You

57
Dancing Fairy - the White Waterliily of East Lake - Shi Zhi-You

Dancing Fairy - the White Waterliily of East Lake

  Shi Zhi-You

58
Wild Geese Rest in the Sandy Wilderness - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Wild Geese Rest in the Sandy Wilderness

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

59
Missing an Old Friend - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Missing an Old Friend

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

60
The Beautiful Night Tune - Gong Yi & Luo Shou-cheng

The Beautiful Night Tune

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

61
A Spring Dawn at the Jade Tower - Gong Yi & Luo Shou-cheng

A Spring Dawn at the Jade Tower

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

62
Song of Spring - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Song of Spring

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

63
Boating on Azure Waves - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Boating on Azure Waves

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

64
The Moon of Guanshan - Gong Yi & Luo Shou-cheng

The Moon of Guanshan

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

65
Springing Fountains - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Springing Fountains

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

66
Silent Snow - Wu Tong

Silent Snow

  Wu Tong

67
Guest of the Moon - the Yellow Waterlily - Shi Zhi-You

Guest of the Moon - the Yellow Waterlily

  Shi Zhi-You

68
Intertwining Shadow - the Twin Waterlily - Shi Zhi-You

Intertwining Shadow - the Twin Waterlily

  Shi Zhi-You

69
Faraway Mountain - Wu Tong

Faraway Mountain

  Wu Tong

70
Image of Majesty - the Buddha-Seated Waterlily - Shi Zhi-You

Image of Majesty - the Buddha-Seated Waterlily

  Shi Zhi-You

71
Sound of Sheng - Wu Tong

Sound of Sheng

  Wu Tong

72
Pastoral - National Cinema Symphony Orchestra

Pastoral

  National Cinema Symphony Orchestra

73
Fine Tea Is Like a Beauty - Zhang Wei-Liang

Fine Tea Is Like a Beauty

  Zhang Wei-Liang

74
Longlasting Glamour - the Ancient Waterlily - Shi Zhi-You

Longlasting Glamour - the Ancient Waterlily

  Shi Zhi-You

75
Flying Rain - Zhang Wei-Liang

Flying Rain

  Zhang Wei-Liang

76
The Moon of West Lake - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

The Moon of West Lake

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

77
舞女 - Long Piao-Piao

舞女

  Long Piao-Piao

78
Fragrance of Water - Zhang Wei-Liang

Fragrance of Water

  Zhang Wei-Liang

79
An Evening Palace Banquet - Shi Zhi-You

An Evening Palace Banquet

  Shi Zhi-You

80
A-Thousand-Eye-And-A-Thousand-Hand Bodhisattva Kuan Yin - Shi Zhi-You

A-Thousand-Eye-And-A-Thousand-Hand Bodhisattva Kuan Yin

  Shi Zhi-You

81
Autumn Colors on the Que and Hua Mountains - Shi Zhi-You

Autumn Colors on the Que and Hua Mountains

  Shi Zhi-You

82
Remembrance of a Dream - Zhang Wei-Liang

Remembrance of a Dream

  Zhang Wei-Liang

83
Scents of Colors - Zhang Wei-Liang

Scents of Colors

  Zhang Wei-Liang

84
Whispering Pines in the Mountains - Shi Zhi-You

Whispering Pines in the Mountains

  Shi Zhi-You

85
Birds on a Blossoming Yellow-plum Tree - Shi Zhi-You

Birds on a Blossoming Yellow-plum Tree

  Shi Zhi-You

86
CHUN JIANG HUA YUE YE/Moonlit Night On a Spring River - 費 堅蓉

CHUN JIANG HUA YUE YE/Moonlit Night On a Spring River

  費 堅蓉

87
Yesterdays and Todays - Zhang Wei-Liang

Yesterdays and Todays

  Zhang Wei-Liang

88
Forgot To Speak - Zhang Wei-Liang

Forgot To Speak

  Zhang Wei-Liang

89
Travelers on a Mountain Path - Shi Zhi-You

Travelers on a Mountain Path

  Shi Zhi-You

90
Autumn Moon at Dong-Ting Lake - Shi Zhi-You

Autumn Moon at Dong-Ting Lake

  Shi Zhi-You

91
蘭花草 - Yinshia

蘭花草

  Yinshia

92
Icy Flesh and Jade Bones - Zhang Wei-Liang

Icy Flesh and Jade Bones

  Zhang Wei-Liang

93
Waterlilies in the Winding Garden - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Waterlilies in the Winding Garden

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

94
The Sunset of Thunder Peak Tower - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

The Sunset of Thunder Peak Tower

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

95
Early Spring - Shi Zhi-You

Early Spring

  Shi Zhi-You

96
The Butterfly Lovers' Violin Concerto (Arr. for Violin & Chinese Orchestra): Andante cantabile "Transformation" - Lu Siqing, Taipei Chinese Orchestra & Yiu-kwong Chung

The Butterfly Lovers' Violin Concerto (Arr. for Violin & Chinese Orchestra): Andante cantabile "Transformation"

  Lu Siqing, Taipei Chinese Orchestra & Yiu-kwong Chung

97
Running Tiger Spring - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Running Tiger Spring

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

98
Remaining Snow on the Divided Bridge - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Remaining Snow on the Divided Bridge

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

99
Mausoleum of General Yue Fei - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Mausoleum of General Yue Fei

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

100
The Luminous Landscape - Shi Zhi-You

The Luminous Landscape

  Shi Zhi-You