התניא היומי תורה שלא לשמה יום שישי א כסלו חודש טוב


 • התניא היומי תורה שלא לשמה יום שישי א כסלו חודש טוב - התניא היומי תורה שלא לשמה יום שישי א כסלו חודש טוב video embed list by Pat Jarding on Wednesday May 22 2019 and being read by 2,472 people, 975 people give positive ratings about this topics.

התניא היומי תורה שלא לשמה יום שישי א כסלו חודש טוב Video Embed List


  1. התניא היומי *"תורה שלא לשמה"* יום שישי א כסלוחודש טוב 💐
   Duration: 2:08  2. הדפסת ספר התניא במשכן כנסת ישראל1991
   Duration: 1:40:51  3. הרבי מליובאוויטש: ספר התניא - להבין וליישם
   Duration: 1:33