• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
Chinese Classical Music Type
1
憶往事 - Long Piao-Piao

憶往事

  Long Piao-Piao

2
愛情如水向東流 - Long Piao-Piao

愛情如水向東流

  Long Piao-Piao

3
Lofty Mountains and Flowing Waters - Xiang Sihua & Zhang Wei-Liang

Lofty Mountains and Flowing Waters

  Xiang Sihua & Zhang Wei-Liang

4
Dragon Boat - Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

Dragon Boat

  Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

5
Ancient Way of Life - Gong Yi & Zhang Wei-Liang

Ancient Way of Life

  Gong Yi & Zhang Wei-Liang

6
Flowing Waters - Chen Dongqing, Liu Minze & Zhang Wei-Liang

Flowing Waters

  Chen Dongqing, Liu Minze & Zhang Wei-Liang

7
Butterfly Lovers - National Cinema Symphony Orchestra

Butterfly Lovers

  National Cinema Symphony Orchestra

8
The Peacock Flies to the Southeast - Li Baolin & Zhang Wei-Liang

The Peacock Flies to the Southeast

  Li Baolin & Zhang Wei-Liang

9
Offering Sacrifices - Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

Offering Sacrifices

  Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

10
Elegant Orchid In Jieshi Tune - Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

Elegant Orchid In Jieshi Tune

  Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

11
Running Water - Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

Running Water

  Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

12
Calling Back the Spirit of the Dead - Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

Calling Back the Spirit of the Dead

  Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

13
Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

14
Plum Blossom Melody - Three Variations - Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

Plum Blossom Melody - Three Variations

  Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

15
Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

16
Fishing by the River - Shi Zhi-You

Fishing by the River

  Shi Zhi-You

17
Plum Blossom Princess Shoyang - Shi Zhi-You

Plum Blossom Princess Shoyang

  Shi Zhi-You

18
Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

19
Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

20
Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang